مادر ایران ایرانی مذاکرات افغانستان

مادر: ایران ایرانی مذاکرات افغانستان اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند

مطابق نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه ها هستند. 

۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند

۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه ها هستند

عبارات مهم : ایران

مطابق نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه ها هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی دانشجویان کشور عزیزمان ایران در بیستم و بیست و یکم شهریورماه ۱۳۹۶، اقدام به اجرای نظرسنجی ملی تلفنی در خصوص «نگرش مردم به پرسشها روز کشور» کرد.

۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند

در این نظرسنجی که با حجم نمونه ۱۰۳۱ نفر انجام گرفت، ۵۱.۶درصد پاسخگویان مرد و ۴۸.۴ درصد زن بوده اند. به نسبت جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کل کشور در شهر و دِه حضور داشته اند. ۳۷.۹ درصد پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی و ۶۲.۱درصد دارای تحصیلات غیردانشگاهی بوده اند.

یکی از مباحث مورد بررسی این نظرسنجی در خصوص «ورود زنان به ورزشگاه ها و تماشای مسابقه های ورزشی» بوده هست. مطابق نتیجه های نظرسنجی ۶۱.۱ درصد افراد پاسخگو اعلام کرده اند با ورود زنان به ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقه های ورزشی موافق هستند. ۳۶.۴درصد نیز در این زمینه اعلام مخالفت کرده اند و ۲.۵ درصد نیز پاسخ ندادند.

مطابق نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه ها هستند. 

واژه های کلیدی: ایران | مسابقه | ورزشگاه | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند

۶۱.۱ درصد مردم کشور عزیزمان ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs