مادر ایران ایرانی مذاکرات افغانستان

مادر: ایران ایرانی مذاکرات افغانستان اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ۹ متهم ناآرامی‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان کرمان

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اغتشاشات دی ماه گذشته در کرمان بازداشت هستند.&

۹ متهم ناآرامی‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان کرمان

دادستان کرمان: ۹ متهم ناآرامی های اخیر هنوز در بازداشت هستند

عبارات مهم : امنیت

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اغتشاشات دی ماه گذشته در کرمان بازداشت هستند.

دادخدا سالاری در گفت و گو با میزان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اغتشاشات دی ماه گذشته در کرمان بازداشت هستند.

این مقام قضائی با اعلام اینکه استان کرمان کمترین میزان دستگیری در اغتشاشات دی ماه گذشته را داشت، عنوان کرد: در خصوص کلیه متهمین اغتشاشات اخیر در دادسرای کرمان اتخاذ تصمیم شده است است و بعضی از متهمین با قرار مناسب آزاد و جهت تعداد کمی از متهمین کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و در حال حاضر فقط تعداد اندکی از متهمین در بازداشت به سر می برند. اتهام متهمین بازداشت شده است در ناآرامی های دی ماه گذشته اقدام علیه امنیت داخلی کشور است.

۹ متهم ناآرامی‌های اخیر هنوز در بازداشت هستند / دادستان کرمان

سالاری بیان کرد: با توجه به اشراف خوب اطلاعاتی در سطح استان کرمان، با کلیه عواملی که درصدد ناامنی و تخریب امنیت مردم تلاش می کنند با قاطعیت و در کوتاهترین وقت ممکن با آنان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

دادستان کرمان در آخر عنوان کرد:جوانان بایستی با هوشیاری فریب وعده های دروغین دشمن های را نخورند و تحت تاثیر صحبت ها و مطالب القاء شده است از سوی عنصرهای بیگانه قرار نگیرند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: در حال حاضر تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور در جریان اغتشاشات دی ماه گذشته در کرمان بازداشت هستند.&

واژه های کلیدی: امنیت | کرمان | بازداشت | استان کرمان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs